Prezes – Dyrektor Zarządzający Aleksander Taszkin
Z-ca prezesa – Dyrektor ds Finansowych wakat!
Z-ca prezesa –Dyrektor Organizacyjny  wakat !
Dyrektor regionalny (Polska Centralna) Małgorzata Rogalska
Dział ogólnobudowlany-  inż. Paulina Deputat, inż. Kamil Adamowicz
Dział budowlany – brygadzista Ryszard Rychlewski
Dział instalatorów -; Mistrz Andrzej Dołmatow. Brygadzista Krzysztof Terentiew
Księgowość- Anna Soduła
Kadry Ktarzyna
PRZYJACIELE

Specjalne podziękowania dla osób dzięki którym spółdzielnia mogła powstać:
Magdalena Waniewska