Prezes – Dyrektor Zarządzający Aleksander Taszkin
Z-ca prezesa – Dyrektor ds. budownictwa-mgr.inż. Roman Mianowski
Z-ca prezesa –Dyrektor Organizacyjny-Wakat?
Finanse-
Dyrektor regionalny (Polska Centralna) Małgorzata Rogalska
Dział ogólnobudowlany-  inż. Konrad Stobnicki
Dział instalatorów -Dyrektor Dorota Langiewicz ; Mistrz Andrzej Dołmatow
Księgowość- Anna Soduła

PRZYJACIELE

Specjalne podziękowania dla osób dzięki którym spółdzielnia mogła powstać:
Magdalena Waniewska